På svenska

Artiklar på svenska.
Religionsämnet - en resurs och medspelare i skolan? 20.5.2019
Tre religioners dialog om bönen plats och bönehus - Lyssnande diskussion kring skrifterna 5.11.2018
Biskopen som tacklade Putin: John Vikström om idrott, kroppslighet och religion 22.5.2018
Missriktade förväntningar? Idrott mellan lek, livstolkning och religion 22.5.2018
Luthers inställning till judarna under hans sista levnadsår 17.10.2017
Religion, nationalism och fascism i Kalervo Kurkialas krigsdagbok 30.1.2017
Utmaningar i religionsdialogen 3.10.2016
Ju oåtkomligare, desto heligare 12.4.2016
Det heliga landet som koncept inom religiös sionism 12.4.2016
Vägen till prästämbetet 9.2.2016
Bokanmälan: Justinus Martyren 9.3.2015
Dit där sankt Jakob aldrig satt sin fot 9.3.2015
Sexuella minoriteter i kyrkan ur ett maktrelaterat perspektiv 15.9.2014
Pro graduavhandling: Livet är Gud. Postmodern teologi granskad utifrån Don Cupitts nya trosbekännelse 19.8.2014
”Nästa, granne och främling”: De tre abrahamitiska religionernas möte den 23 april 2014 6.5.2014
Bokanmälan: Blessed - A History of the American Prosperity Gospel 21.3.2014
Kyrka-stat frågor ur minoritetskyrkligt perspektiv 3.2.2014
Hur religiöst neutral måste en stat vara? 3.2.2014
Ateismens fall – ett nytt tema i teologin? 18.11.2013
Kristen metallmusik: i gränslandet mellan traditionell religion och populärkultur 8.5.2013
Religion i nordisk film 8.5.2013
Dialog och konflikt i det mångkulturella Europa 9.10.2012
Konsten att ställa fel frågor. Om reduktion och konstruktion av etik och kristendom 18.1.2012
Israels tempelkult efter templets förstörelse 30.3.2011
Teologerna har många nätverk 6.1.2011
Calvins etik 7.6.2010
Om mannen som stängde in sig i sjutton år. Den hinduiska guruns karisma 9.2.2010
Ungkyrkorörelsen och pingstväckelsen i Sverige – fanns det någon initial kontaktyta mellan de två väckelserörelserna? 5.11.2009
En luthersk miljöetik växer fram i ett föränderligt klimat 17.9.2009
Paradoxala tecken - reflektioner kring religiös kommunikation 4.2.2009
Kan vetenskapen äga teologin? Förändrade spänningar i teologins akademiska status 24.9.2008
Att engagera lekmän när geografin sätter villkor 26.6.2008
Doktorsavhandling: Kristi lag, trons lag, livets Andens lag: tre apologetiska uttryck hos Paulus 17.6.2008
Pro gradu -avhandling: Livsåskådning som dödar, eller...? 31.1.2008
Olympismen kan vara en bra samtalspartner för en positiv kroppsteologi 21.1.2008
Fanatism, våld och terror - är religionen en del av problemet eller en del av lösningen? 17.9.2007
Kvinnor i science fiction-filmer granskades 7.2.2007
Teologiska utmaningar i en postsekulariserad tid 25.10.2006
Katekesen - folkboken som kommit på undantag 30.11.1999
Judiska begravningsritualer – ur ett finländskt perspektiv 8.1.2018
Ett språk för freden? 9.10.2018
Brottsmedling – kristna försoningstankar konkretiseras 9.10.2018