Teema 2007/1: Kasvaako uskonnollisuuden merkitys yhteiskunnassa?

 •  arto_kuorikoski
   Arto Kuorikoski

  Artikkelissa tarkastellaan uusimman suomalaisen kirkkoarkkitehtuurin ja -taiteen myötä kysymystä, missä määrin resakralisaation käsite on mahdollista tulkita estetiikan avulla. Kiinnitän huomiota myös resakralisaatioon liittyvien esteettisten kvaliteettien kapeuteen ja tämän seikan uskonnolliseen ja yhteiskunnalliseen merkitykseen.  

 •  ismo_dunderberg_ing
  Ismo Dunderberg
  Kuva: Timo Saarinen
   


  Artikkelissa käydään keskustelua Dan Brownin Da Vinci -koodin ja Juudaksen evankeliumin saavuttamasta mediajulkisuudesta ja pohditaan sen luonnetta ja suhdetta näkemyksiin historiallisen tiedon luonteesta.

 •  mikko_ketolan_kuva
   Mikko Ketola


  Oletko tullut ajatelleeksi, että Opus Dei on
  anagrammi nimestä Oedipus? Tavalliselle ihmiselle se on vain mielenkiintoinen yhteensattuma. Mutta on olemassa laaja joukko Opus Dein arvostelijoita, joille se on taas yksi uusi todistus tämän katolisen järjestön salatusta luonteesta.
    

 • paavo_kettunen 
   Paavo Kettunen

  Syynä hengellisen häpeän tutkimukseeni on 1990-luvulla tekemäni tutkimus suomalaisten rippikokemuksista. Vain 58 prosenttia ripittäytyneistä koki saaneensa apua ripistä ja sen anteeksiantamuksesta. Aloin pohtia, mistä tämä johtuu. Eräs syy voi olla, etteivät ihmiset läheskään aina kärsi syyllisyydestä vaan häpeästä.
       

 •  teija_mikkola-ing
   Teija Mikkola

  Uskonnolliset muutokset etenevät yhtä matkaa nuoren urbaanin väestön kasvun kanssa. Muutos näkyy kirkon jäsenyyden kyseenalaistamisena. Uudenlaisia henkisyyden muotoja ilmaantuu perinteisen kristillisyyden rinnalle. Moderni nuori kuulostelee omia to­del­­­­­lisia tarpeitaan. Pohdinnan perusteella hän päättää millaiset vaihtoehdot luon­­tu­vat itselle parhaiten.

 • kirsi_tirri.ing 
   Kirsi Tirri

  Nuoret aikuiset kaipaavat hiljentymistä kiireen keskellä. He tarvitsevat mystiikan ja kauneuden kokemuksia rationaalisen ajattelun vastapainona. Arvojen pohtimnen on tärkeää kun nuori miettii elämän tarkoitusta.

     

 •  tuula_sakaranaho.ing
   Tuula Sakaranaho


  Viime vuosikymmenenä tapahtunut suomalaisen yhteiskunnan nopea monikulttuuristuminen näkyy myös kouluissa. Oppilaat tulevat eri puolilta maailmaa ja tuovat omat kulttuuriperinteensä mukanaan; monikulttuuristumisen myötä myös uskontojen kirjo kouluissa on kasvanut.
     
       
    

 •  tage_kurten_ing
   Tage Kurtén


  Religionssociologerna pekar idag på att samhället blir mindre sekulariserat. Etiker har pekat på att moralisk diskussion fått ökad plats. Denna utveckling innebär en ökning av religiöst och moraliskt språk i offentligheten.
     

 •  anne_yeung.ing
   Anne Birgitta Yeung


  Tämän päivän maailmassa uskontoa on mahdotonta sivuuttaa, jos halutaan ymmärtää yhteiskunnan ja yksilöiden elämää. Myöhäismoderni aika haastaa uskonnollisuutta ja etenkin kirkko-instituutiota. Samalla avautuu kuitenkin myös kiehtovia mahdollisuuksia.