Teema 2007/2: Raamattu joka kodissa?

 •  laurith135
   Lauri Thurén

  Jeesuksen vertauksia selitetään kirkoissa lähes joka sunnuntai. Tieteellinen eksegetiikka pureutuu näihin kertomuksiin toisella tavalla. Uudet näkökulmat kuten narratiivinen ja retorinen tutkimus herättävät vanhat tekstit elämään.

 •  sixten_ekstrand_ing
   Sixten Ekstrand


  I den här artikeln kommer framställningen att belysa den nya katekes som Finlands kyrka tog i bruk år 2000. De frågor som är av intresse är varför den evangelisk-lutherska kyrkan utarbetade en ny katekes, och hur den mottogs och uppfattades ute på fältet.

 •  kenneth_liljestrm_ing
   Kenneth Liljeström


  Artikkelissa pohditaan Uuden testamentin kirjakokoelman, kaanonin, syntyä ja varhaista kehitystä. Kaanonin muotoutumisprosessi osoittaa, että Uusi testamentti ei ole yhtenäinen teos sen enempää sisältönsä kuin syntyprosessinsakaan puolesta.

 •  jyrki_knuutila
   Jyrki Knuutila


  Mikael Agricolan työstä alkoi usean vuosisadan mittainen kehitys, jonka tuloksena Raamatusta tuli joka kodin kirja 1800-1900 -luvuilla.

 •  tuija_laine

   Tuija Laine
   

   

  Hän sanoi itsekseen:

  "Nyt tahdon aina karttaa niin paljon kuin mahdollista kirjakauppaa, etten tulisi kiusatuksi ostaa itselleni satukirjoja säästörahoillani, waan tahdon säästää ne siksi kun saan niin paljon, että voin ostaa itselleni raamatun."

 •  simoheininen_ing
   Simo Heininen  Mikael Agricola on Suomen uskonpuhdistaja ja suomen kirjakielen isä. Nämä kaksi kuuluvat yhteen, ja niillä on tämä järjes­tys. Uskonpuhdistus oli syy, kansankielinen kirjallisuus oli seuraus.