Teema 2007/3: Kriisit ja sota, rauha ja sovinto

 •  svante_lundgren_ing2
  Svante Lundgren 


  Frågan om huruvida religionen är en orsak till våld och krig har varit aktuell en längre tid, inte minst p.g.a. långvariga konflikter som de i Mellanöstern. Diskussionen är ofta alltför oprecis.

 •  minna_rasku_ing
   Minna Rasku


  Loka-marraskuun taite 2007 toi kaksi pientä uutisaihetta eteläiseltä Balkanilta. 150-päinen entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian yleisurheilumaajoukkue oli marssinut pois Pohjois-Kreikassa pidetyistä kisoista, koska kisajärjestäjät esittelivät heidät FYROM:in joukkueena.

 •  teuvo_laitila_ing2
  Teuvo Laitila 


  Sota on konkreettinen ja äärimmäinen keino julistaa kansallista omaleimaisuutta. Kosovo poljen tappiosta (1389) tuli serbeille oman identiteetin keskeinen symboli osana heidän valtiollista ja kansallista itsenäistymistään.

 •  jyri_komulainen_ing2
   Jyri Komulainen


  Uskonnonopetuksella on avainasema kasvatettaessa tulevia sukupolvia maailmassa, jota leimaa eri kulttuurien ja katsomusten kohtaaminen. Puhuttaessa uskontojen vaikutuksista konflikteissa on myös muistettava uskonnon tarjoamat resurssit rauhan rakentamisessa.

 • Lue uskonnonopetusta käsittelevään teemaan liittyen myös dogmatiikan dosentti Jyri Komulaisen artikkeli vuodelta 2007: Koulun annettava valmiuksia uskontodialogiin.

 •  reijo_heinonen_ing

   Reijo E. Heinonen
   Kuva: valokuvaamo
   J. Hytti


  Kansainvälisten kriisien sovittelussa tarvitaan dialogitaitoja. Tässä esityksessä kysytään voiko kulttuurien ja uskontojen tuntemukseen sekä globaalieettisiin periaatteisiin pohjaava dialogi korvata voimapolitiikan.

 •  matti_myllykoski_ing2
   Matti Myllykoski
   Kuva: Riitta Vuorela


  Miten kristilliset ennakkoluulot juutalaisia kohtaan ovat syntyneet? Miksi kirkot eivät asettuneet vastustamaan natsien valtakoneistoa, kun se murhasi kuusi miljoonaa Euroopan juutalaista? Historiantutkimus osoittaa, että kristillinen juutalaisvastaisuus poikkeaa monelta osin 1800-luvulla syntyneestä maallisesta antisemitismistä.

 •  hannu_juusola_ing2
  Hannu Juusola 


  Uskonnon yleismaailmallinen nousu näkyy vahvasti tämän päivän Lähi-idän arjessa vaikkapa islamilaiseksi mielletyn pukeutumisen räjähdysmäisenä kasvuna kaikkialla arabimaissa tai juutalaisen mystiikan yllättävänä suosiona perinteisesti varsin maallistuneessa Israelissa.

 •  katri_kyllonen_ing2
   Katri Kyllönen


  Uskonnolla on monimuotoinen rooli tämän päivän konflikteissa. Se vaikuttaa sekä konfliktien syihin ja dynamiikkaan että niiden ratkaisemiseen. Yleisesti uskonnolla ajatellaan olevan konflikteissa ainoastaan kielteinen rooli.

 •  matti_pikkarainening2
   Matti Pikkarainen


  Kysymys sodasta ja voimankäytöstä kansojen ja kansanryhmien kesken on aihe, joka kirkkojen sisäisissä ja välisissä keskusteluissa on lähes koko historian ollut keskeinen kipupiste. Sotaa on tarkasteltu sekä yhteiskunnan että yksityisen ihmisen näkökulmasta.