Teema 2008/1: Ruumiillisuus teologisessa tutkimuksessa

 •  pauliina_kainulainen_2008_ing
    Pauliina Kainulainen

   
  Kristinusko on alkulähteillään hyvin ruumismyönteinen usko. Historialliset syyt ovat kuitenkin johtaneet siihen, että tämä lähtökohta on hämärtynyt. Sen seurauksena kristillinen perinne on usein vaikuttanut pikemminkin ruumis- ja seksuaalikielteiseltä.

 •  elina_vuola_ing

  Elina Vuola
  Kuva: V. Heiskanen,
  Joensuun yliopisto
   


  Kristillinen teologia, sen symboliikka, metaforat, kieli ja liturgia, ovat tulvillaan puhetta ruumiista ja ruumiin esittämistä eri tavoin. Voisi jopa sanoa, että ruumis ja ruumiillisuus ovat kristillisen uskon ja teologian keski- tai kulminaatiopiste, alkaen kristityille niin keskeisestä uskosta paitsi inkarnaatioon myös ruumiin ylösnousemukseen.

 •  mikael_lindfelt_ing
   Mikael Lindfelt

   
  Jag visar hur idrotten i olympismen är en verksamhet, där människan genom upprepad övning och självkontroll strävar efter eurytmetisk balans mellan kropp och själ.

 •  risto_uro_ing
    Risto Uro


  Kiinnostus ruumiillisuuteen on hyvä esimerkki siitä, kuinka tutkimuksen virtaukset eivät läheskään aina kunnioita akateemisten oppituolien ympäröimiä raja-aitoja. Ruumiillisuuden tutkiminen voidaan nähdä yrityksenä voittaa länsimaista ajattelua vaivannut kahtiajako ruumiin ja hengen välillä.

 •  pyysiainen_ilkka_ing
   Ilkka Pyysiäinen


  Jumala mielletään usein enemmän tai vähemmän ihmishahmoiseksi. Teologiassa tällaista antropomorfismia on pidetty harhaanjohtavana ja Jumala nähty ruumiittomaksi mieleksi.

 •  riikka_uuksulainen_ing
   Riikka Uuksulainen


  Intiassa ihmisyhteisöt elävät monenkirjavissa mutta tarkoin säädetyissä herra ja palvelija -suhteissa. Palvelusuhteita ja -tehtäviä määrittää kunkin yhteisön puhtaus tai saastaisuus. Kastittomat ovat syntymänsä perusteella pysyvästi epäpuhtaita. Yhteisö tarvitsee heidät hoitamaan saastaiset työt ja huolehtimaan jätteistä.

 •  terhi_utriainen_ingressi

  Terhi Utriainen
  Kuva Sami Repo

   
  Miksi ihmiset käyttävät alastomuuden vertauskuvaa puhuessaan kuolemisesta? Ja miten puku liittyy uskontoon, jos joku kirjoittaa näin pohtiessaan omaa kuolemaansa: "saan riisua yltäni kaiken ihmisen vajavuuteni kuin ahtaan, likaisen puvun. Saan kahlata virran yli Hänen luokseen ja pukeutua uuteen, puhtaaseen ja valkeaan"?