Apurahoja myönnetään kirkon ja seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle tarpeelliseen kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnan muutosten tutkimukseen. Apurahoja myönnettäessä ovat vuosina 2014–2017 etusijalla seuraavat painopistealueet:

- Kirkon usko ja uskon kieli nykyajan maailmassa

- Kirkko auttajana ja yhteistyökumppanina (esim. vapaaehtoistyö, diakonia, kirkon kansainvälinen vastuu, syrjäytymisen ehkäisy)

- Kirkon muuttuvat yhteisöt (esim. kirkon verkkoyhteisöt, jumalanpalvelusyhteisöt, jäsenten sitoutuminen, hengellinen elämä ja kristillinen identiteetti)

- Uskonnollinen ja kulttuurinen moninaistuminen kirkossa ja yhteiskunnassa

- Kirkon toiminnallinen ja rakenteellinen kehittäminen (esim. seurakuntien yhdistyminen, talous, henkilöstö)

Erikseen on haettavana ruotsinkielisen tutkijan apuraha. Apurahaa haetaan sähköisellä lomakkeella. Hakemukset tulee lähettää viimeistään 5.9.2013. Lisätietoja stipendeistä löytyy osoitteesta: http://sakasti.evl.fi/tutkimuksen_apurahat

Teologia fi banneri apuraha2014a bold  Kopio