Kaikki vuonna 2015 hyväksytyt teologian opinnäytetyöt:

luettelo vuonna 2015 hyväksytyistä teologian opinnäytetöistä (pdf)

(Väitöskirjat, Lisensiaatintutkimukset, Pro gradu -tutkielmat: Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, Itä-Suomen yliopisto)

 

Alkuperäislähde: Teologinen Aikakauskirja, Teologisk Tidskrift 1/2016