Käy katsomassa: luettelo kaikista vuonna 2014 hyväksytyistä teologian opinnäytetöistä
(Väitöskirjat, Lisensiaatintutkimukset, Pro gradu -tutkielmat: Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, Itä-Suomen yliopisto)

Alkuperäislähde: Teologinen Aikakauskirja, Teologisk Tidskrift 1/2015
http://www.tatt.fi/