Käy katsomassa: luettelo kaikista vuonna 2013 hyväksytyistä teologian opinnäytetöistä

(Väitöskirjat, Lisensiaatintutkimukset, Pro gradu -tutkielmat: Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, Itä-Suomen yliopisto)

Alkuperäislähde: Teologinen Aikakauskirja, Teologisk Tidskrift 1/2014
http://www.tatt.fi/