Tekstin koko
Torstai 28.5.2015

Tervetuloa teologia.fi -palveluun - Välkommen!

Tämä palvelu esittelee suomalaista yliopistoteologiaa. Tarjoamme 3 kertaa vuodessa vaihtuvan teeman.

Tietoa palvelusta
 • 2013-2014

  2014

  3/ Seksuaalisuus, sukupuoli ja (väki)valta

  2/ Kirjahistorian monet kasvot

  1/ Kirkkojen suhde valtioon

  2013

  3/ Ateismi ja sekularismi

  2/ Populaarikulttuuri ja uskonto

  1/ Uskonto ja talous

  Teema-arkisto
 • 2012-2011

  2012

  3/ Uskontojen Eurooppa

  2/ Uskonnonopetus

  1/ Uskonto ja moraali

  2011

  3/ Uskonto ja mielenterveys

  2/ Rituaalitutkimus – uusia näkökulmia uskontoon ja yhteiskuntaan

  1/ Teologi – uskonnon asiantuntija

  Teema-arkisto
 • 2010-2009

  2010

  3/ Piispan virka ja kirkollinen johtajuus

  2/ Protestantti? Reformoitu? Kalvinisti? Katsauksia reformaa...

  1/ Karismaattisuus

  2009

  3/ Ympäristö

  2/ Jeesus

  1/ Uskonto ja kommunikaatio

  Teema-arkisto
 • 2008-2007

  2008

  3/ Teologia tieteenä?

  2/ Arkiset uskonnot

  1/ Ruumiillisuus teologisessa tutkimuksessa

  2007

  3/ Kriisit ja sota, rauha ja sovinto

  2/ Raamattu joka kodissa

  1/ Kasvaako uskonnollisuuden merkitys yhteiskunnassa?

  Teema-arkisto
 • 2015-2016

  2015

  1/ Katolinen kirkko tänään

  Teema-arkisto
Kirjaesittelyt
Hae opiskelemaan teologiaa
Teologinen aikakauskirja
Uskonnontutkija -verkkolehteen

TM Panu Pihkalan väitöstutkimuksessa tarkastellaan ekoteologiaa amerikkalaisen luterilaisen ja ekumeenisen teologin Joseph Sittlerin (1904–1987) ajattelun kautta. 

Ekoteologia tarkoittaa (kristillistä) ihmisen, muun luonnon ja Jumalan suhteen käsittelyä. Käytännössä ekoteologiset teokset esittävät mallin siitä, miten ihmisen tulisi elää kestävällä tavalla luonnon maailmassa. Perusteluina käytetään raamatuntulkintaa, kristillisten oppien tulkintaa ja yleisiä filosofis-eettisiä argumentteja.

Ekoteologian on yleisesti ajateltu saaneen alkunsa niin sanotun ympäristökriisin aikana 1960-luvulta lähtien. Pihkalan tutkimus täydentää tätä kuvaa antamalla uutta tietoa 1900-luvun varhaisista ekoteologeista etenkin Yhdysvalloissa ja Britanniassa.

− Olen löytänyt ekoteologisia elementtejä muun muassa sellaisten teologien ajattelusta, jotka tunnetaan pääasiassa kontribuutioistaan muille teologian osa-alueille. Tällaisia ovat erityisesti Paul Tillich ja Social Gospel -liikkeen vahva hahmo Walter Rauschenbusch, Pihkala toteaa.

Ekoteologian eräiksi pioneerihahmoiksi tutkimuksessa osoittautuvat amerikkalaiset maaseudusta ja maaperästä kiinnostuneet ajattelijat, etenkin kasvitieteilijä Liberty Hyde Bailey. Lisäksi tärkeäksi taustajuonteeksi ekoteologian kehitykselle piirtyy brittiläisen teologian myönteinen suhtautuminen luontoon: esimerkiksi anglikaaninen kirkko julkaisi yhden ensimmäisistä ekoteologisista kannanotoista jo 1940-luvun alussa.

Pihkalan mukaan erilaiset jälkiliberaalit teologit kehittivät ekoteologiaa eteenpäin. Tässä merkittäviä uranuurtajia olivat Sittlerin lisäksi prosessiajattelijat Bernard Meland ja Daniel Day Williams.

− Väitöstutkimukseni tarkentaa käsitystä ekoteologiasta osoittamalla, että jo 1900-luvun alkupuoliskolla oli olemassa merkittävää ekoteologista ajattelua ja toimintaa. Sittemmin Sittlerin 1950-luvun alun ekoteologiset kannanotot toivat vaikutusvaltaisella ja luovalla tavalla erilaisia argumentteja yhteen, Pihkala tiivistää.

− Samalla tutkimus paljastaa, ettei kristillisen ja muun ympäristötoiminnan välillä ollut vahvoja ristiriitoja ennen 1960-luvun loppua, väittelijä jatkaa.

Väitös tarjoaa tuoreita näköaloja myös amerikkalaisen luterilaisuuden vaiheisiin ja teologiseen vuorovaikutukseen Euroopan ja Amerikan välillä.

Ekumeniikan oppiaineeseen lukeutuva väitöstilaisuus: "Joseph Sittler and Early Ecotheology", järjestetään 19.12.2014 kello 12 Helsingin yliopiston päärakennuksessa, auditorio XII, Fabianinkatu 33.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii Ph.D. Robert C. Saler Christian Theological Seminarysta ja kustoksena on professori Risto Saarinen Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis-palvelussa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/144312

Väittelijän yhteystiedot: Panu Pihkala, s-posti: panu.pihkala (at) helsinki.fi

Lisätietoja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tulevista väitöksistä osoitteessa: http://www.helsinki.fi/teol/tdk/tiedotteet/vaitos.htm

Tervetuloa sosiaalietiikan iltamiin 19.1.2015 klo 16–18, teologisen tiedekunnan tiedekuntasaliin (Fabianinkatu 24, 5. krs)!

Sosiaalietiikan iltamat on sosiaalietiikan opiskelijoiden järjestämä tilaisuus, joka on suunnattu kaikille sosiaalietiikan opiskelijoille ja sosiaalietiikasta kiinnostuneille teologian opiskelijoille sekä sosiaalietiikan tutkijoille ja opettajille.

Iltamissa keskustellaan ajankohtaisista sosiaalieettisistä aiheista ja tutkimuksesta sekä tutustutaan sosiaalietiikan piirissä toimiviin ihmisiin. Tilaisuudessa on viinitarjoilu.

Ohjelmassa sosiaalietiikan maisteriopiskelija Ville Vakkurin esitelmä ja johdattama keskustelu arkkitehtuurista ja etiikasta.

Arkkitehtuuri ja etiikka?

Voiko sosiaalietiikan opiskelija tehdä gradun arkkitehtuurista? Miten arkkitehtuuria, rakennettua ympäristöä, voidaan edes hahmottaa etiikan työvälinein? Edustaako arkkitehtuuri itsessään jonkinlaista eettistä normistoa tai sen ilmenemistä ohjaavia hyvään suhteutuvia arvoja?

Yksi keino hahmottaa näitä kysymyksiä on ihminen. Etsimällä vastausta siihen, millaisen kuvan arkkitehtuuri muodostaa ihmisestä ja sen toimintaedellytyksistä, voidaan vastata millaista hyvää arkkitehtuuri pyrkii edistämään.

Jokainen paikalla oleva haastetaan omin käsin tarttumaan arkkitehtuurin etiikan kysymyksiin konkreettisen kokeen kautta.  Tarjolla on mahdollisuus kokeilla omia analysointikykyjään, löytää uutta ja haastaa vallitsevia tulkintoja. Kokeen tueksi ohjelmassa on lyhyt johdatus aihepiiriin sekä osallistujien omien näkökulmien peilaamista aiheesta työstetyn gradun tuloksiin.

Lisätietoja: Isto Peltomäki, isto.peltomaki (at) helsinki.fi

http://blogs.helsinki.fi/socialethics/

hy liekki 400x400Puhalla ajatteluusi uutta paloa tieteen huippujen avulla Helsingin yliopiston Alumnipäivässä 29.1.2015.

Alumnipäivässä vahvistat verkostojasi ja kuulet, miten uusin tieteellinen tieto auttaa sinua työelämän haasteissa. Kerromme myös, millaista täydennyskoulutusta, erillisiä opintoja,  alumnietuja ja -palveluja Helsingin yliopisto tarjoaa sinulle.

Alumnipäivän ohjelma on ilmainen kaikille rekisteröityneille alumneille. Mikäli et ole vielä osa 21 000 alumnin asiantuntijajoukkoamme, tule mukaan rekisteröitymällä maksuttomalle Alumnikampukselle tai liittymällä Alumniyhdistykseen.

Helsingin yliopiston alumneja ovat kaikki entiset ja nykyiset opiskelijat ja työntekijät.

Ilmoittaudu teologisen tiedekunnan Alumnipäivään nyt

Uusin teologinen tutkimus ja käytäntö kohtaavat

Aika: torstai 29.1.2015, klo 13-17
Paikka: sali 532, Fabianinkatu 24, 5.krs. Kulku Vuorikatu 3:n ja Fabianinkatu 24:n yhdistävän sisäpihan kautta (hissillä aulasta kerros B5)

OHJELMA:

13:00-13:10 alumnipäivän avaus: varadekaani Auli Vähäkangas, teologinen tiedekunta

13:15-15:30 uusin teologinen tutkimus ja käytäntö kohtaavat: pienryhmäkeskusteluja teemoista:kello rahastot teologinen 400x265

A) CoCARE: yhteistyö hoivassa, kirkkososiologian prof. Anne Birgitta Pessi & tutkijatohtori, HelsinkiMission kansalaistoiminnan johtaja Henrietta Grönlund. "Tämän päivän kansalaisyhteiskunnan suurin haaste on erilaisten ihmisten yhteiselämä ja -toiminta. CoCare-projekti tutkii yksilöiden yhteistoimintaa erityisen tärkeällä  hoivan alalla uskonnon näkökulmasta."

B) Uskontokasvatuksen muuttuvat haasteet, uskonnonpedagogiikan professori Antti Räsänen & suomalaisesta islamin opetuksesta väitellyt TT Inkeri Rissanen. "Uskontodialogissa opettajien rooli on merkittävä."

C) Riippuvuudet ja addiktiot, teologisen etiikan ja sosiaalietiikan yliopistonlehtori Janne Nikkinen & missiologian yliopistonlehtori Pekka Lund. "Eettisiä näkökulmia rahapelaamisongelmaan, riippuvuuksiin ja addiktioihin."

15:30-16:00 loppuyhteenveto ja kuulumiset tiedekunnasta: dekaani Ismo Dunderberg, teologinen tiedekunta

16:00-17:00 cocktailtilaisuus: Tule ja tapaa kurssikavereitasi sekä nykyisiä teologian opiskelijoita!

MAX. 50 ensin ilmoittautunutta mahtuu mukaan. Tervetuloa teologisen tiedekunnan Alumnipäivään, ilmoittaudu mukaan.

Lisätietoja: Pekka Rautio, pekka.rautio(at)helsinki.fi

 

Tervetuloa myös Alumnipäivän yhteiseen ohjelmaan:
18.00-22.30 Rehtorin vastaanotto ja Helsinki Challenge -ilta

På svenska

Tule takaisin Alumni

Refo 500 - Connecting you now and thenKyyhkynen-lehden FB-sivuille

Global Digital Library on Theology and Ecumenism

Suurenna tekstiä Oletuskoko Pienennä tekstiä Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto