Tekstin koko
Sunnuntai 21.9.2014

Tervetuloa teologia.fi -palveluun - Välkommen!

Tämä palvelu esittelee suomalaista yliopistoteologiaa. Tarjoamme 3 kertaa vuodessa vaihtuvan teeman.

Tietoa palvelusta
 • 2013-2014

  2014

  1/ Kirkkojen suhde valtioon

  2/ Kirjahistorian monet kasvot

  2013

  3/ Ateismi ja sekularismi

  2/ Populaarikulttuuri ja uskonto

  1/ Uskonto ja talous

  Teema-arkisto
 • 2012-2011

  2012

  3/ Uskontojen Eurooppa

  2/ Uskonnonopetus

  1/ Uskonto ja moraali

  2011

  3/ Uskonto ja mielenterveys

  2/ Rituaalitutkimus – uusia näkökulmia uskontoon ja yhteiskuntaan

  1/ Teologi – uskonnon asiantuntija

  Teema-arkisto
 • 2010-2009

  2010

  3/ Piispan virka ja kirkollinen johtajuus

  2/ Protestantti? Reformoitu? Kalvinisti? Katsauksia reformaa...

  1/Karismaattisuus

  2009

  3/ Jeesus

  2/ Uskonto ja kommunikaatio

  1/ Ympäristö

  Teema-arkisto
 • 2008-2007

  2008

  3/ Teologia tieteenä?

  2/ Arkiset uskonnot

  1/ Ruumiillisuus teologisessa tutkimuksessa

  2007

  3/ Kriisit ja sota, rauha ja sovinto

  2/ Raamattu joka kodissa

  1/ Kasvaako uskonnollisuuden merkitys yhteiskunnassa?

  Teema-arkisto
Kirjaesittelyt
Hae opiskelemaan teologiaa
Teologinen aikakauskirja
Uskonnontutkija -verkkolehteen

Ajankohtaista

Uusi graduartikkeli julkaistu: Ystävyyttä, yhteistyötä ja avunantoa? Kirkon Ulkomaanavun ja suomalaisten herätysliikejärjestöjen yhteistyö Inkerin kirkon rakentamisessa vuosina 1988–1993

Teologian kandidaatti Antti Luoman kirjoittama graduartikkeli: Ystävyyttä, yhteistyötä ja avunantoa? Kirkon Ulkomaanavun ja suomalaisten herätysliikejärjestöjen yhteistyö Inkerin kirkon rakentamisessa vuosina 1988–1993 on luettavissa opinnäyte-osiossa.

 

Artikkelin pohjana ollut Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian alaan kuuluva pro gradu -tutkielma ”Kirkon Ulkomaanavun ja suomalaisten herätysliikejärjestöjen yhteistyö Inkerin kirkon rakentamisessa vuosina 1988–1993” hyväksyttiin Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa kesäkuussa 2013.

 

***

Hyvä teologian opiskelija/maisteri!

Haluatko saada pro gradu -työtäsi käsittelevän kirjoituksen Suomen keskeisimmälle teologista tutkimusta ja ajankohtaisia teologisia puheenaiheita esittelevälle foorumille?

Kirjoita artikkeli Teologia.fi:hin! pdfLue lisää »

Käy katsomassa: luettelo kaikista vuonna 2013 hyväksytyistä teologian opinnäytetöistä

Käy katsomassa: luettelo kaikista vuonna 2013 hyväksytyistä teologian opinnäytetöistä

(Väitöskirjat, Lisensiaatintutkimukset, Pro gradu -tutkielmat: Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, Itä-Suomen yliopisto)

Alkuperäislähde: Teologinen Aikakauskirja, Teologisk Tidskrift 1/2014
http://www.tatt.fi/

Sosiaalietiikan mikrokirja vallasta ja vaikuttamisesta julkaistu teologia.fi:ssä (11.3.2014)

Sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaan lukuvuonna 2012–2013 ohjaama Valta ja vaikuttaminen -pääaineseminaari on laatinut mikrokirjan.

Mikrokirjassa ”Valta ja vaikuttaminen: Sosiaalieettisiä huomioita inhimillisestä toiminnasta”, valtaa ja vaikuttamista tutkitaan toimintana, joka usein kohdistuu toiseen ihmiseen ja vaikuttaa siihen, miten hänen on mahdollista tavoitella omia hyviään.

mikrokirja3

– Valta voidaan määritellä ihmisen kyvyksi muokata olosuhteita niin, että hän saa aikaan tahtomiaan asioita, kirjaa toimittanut Katariina Väisänen tiivistää.

Vallan ja vaikuttamisen käsitteistöä seminaarilaisten kanssa tutkinut professori Jaana Hallamaa puolestaan korostaa, että valtaa voidaan käyttää monella tavalla yhteisöllisenä voimavarana.

Mikrokirjassa seminaarilaiset tarkastelevat gradujensa pohjalta inhimillistä toimintaa niin työssä kuin vapaa-ajalla, sekä yksin että yhdessä. Lisäksi ohjaaja ja seminaariassistentti tutkivat teemaseminaarin yhteistoimintaa ja ohjaamista käsiteanalyyttisillä välineillä.

− Käsiteanalyysi ei suoraan muuta ihmisen toimintaa. Selkeyttävän ajattelutyön kuvauksia lukiessa voi kuitenkin oivaltaa, millaisella toiminnalla voimme onnistua tukemaan ihmisen hyvää kestävällä tavalla, mikrokirjan toimittajat toteavat.

Valta ja vaikuttaminen -mikrokirjaan ovat kirjoittaneet:

 • Taina Kalliokoski: Graduseminaarin onnistunut yhteistoiminta kysyy avoimuutta
 • Ilkka Mönkkönen: Miten luottamus rakentuu?
 • Katariina Väisänen: Hyvän aikaan saamiseen tarvitaan valtaa
 • Isto Peltomäki: Sielunhoito papin profession valossa
 • Juhani Vuoti: Elektroniset pelit vallan välineenä
 • Kim Katainen: Internet-yhteisön kasvu perustuu luottamukseen
 • Peter Torniainen: Systeemiälykäs toiminta johtajan ja alaisen vuorovaikutussuhteessa
 • Kati Jääskeläinen: Kollektiiviset narratiivit: konfliktin lietsojia vai avaimia sovintoon?
 • Jaana Hallamaa: Valta ja vaikuttaminen graduseminaarissa ja ohjaamisessa

Kirjan ovat toimittaneet seminaarin assistentti, TM Taina Kalliokoski ja seminaarilainen teol. yo. Katariina Väisänen. Taitosta on vastannut TT Arto Kuorikoski.

Mikrokirja on luettavissa teologia.fi-sivustolla: http://teologia.fi/images/teoltdk_mikrokirja03.pdf

Lisätietoja:

Taina Kalliokoski, seminaariassistentti, s-posti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jaana Hallamaa, sosiaalietiikan professori, s-posti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

På svenska
Tule takaisin Alumni
Refo 500 - Connecting you now and thenKyyhkynen-lehden FB-sivuille

Global Digital Library on Theology and Ecumenism

Suurenna tekstiä Oletuskoko Pienennä tekstiä Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto