Tekstin koko
Sunnuntai 29.3.2015

Tervetuloa teologia.fi -palveluun - Välkommen!

Tämä palvelu esittelee suomalaista yliopistoteologiaa. Tarjoamme 3 kertaa vuodessa vaihtuvan teeman.

Tietoa palvelusta
 • 2013-2014

  2014

  3/ Seksuaalisuus, sukupuoli ja (väki)valta

  2/ Kirjahistorian monet kasvot

  1/ Kirkkojen suhde valtioon

  2013

  3/ Ateismi ja sekularismi

  2/ Populaarikulttuuri ja uskonto

  1/ Uskonto ja talous

  Teema-arkisto
 • 2012-2011

  2012

  3/ Uskontojen Eurooppa

  2/ Uskonnonopetus

  1/ Uskonto ja moraali

  2011

  3/ Uskonto ja mielenterveys

  2/ Rituaalitutkimus – uusia näkökulmia uskontoon ja yhteiskuntaan

  1/ Teologi – uskonnon asiantuntija

  Teema-arkisto
 • 2010-2009

  2010

  3/ Piispan virka ja kirkollinen johtajuus

  2/ Protestantti? Reformoitu? Kalvinisti? Katsauksia reformaa...

  1/Karismaattisuus

  2009

  3/ Jeesus

  2/ Uskonto ja kommunikaatio

  1/ Ympäristö

  Teema-arkisto
 • 2008-2007

  2008

  3/ Teologia tieteenä?

  2/ Arkiset uskonnot

  1/ Ruumiillisuus teologisessa tutkimuksessa

  2007

  3/ Kriisit ja sota, rauha ja sovinto

  2/ Raamattu joka kodissa

  1/ Kasvaako uskonnollisuuden merkitys yhteiskunnassa?

  Teema-arkisto
Kirjaesittelyt
Hae opiskelemaan teologiaa
Teologinen aikakauskirja
Uskonnontutkija -verkkolehteen

Ajankohtaista

Alfred Kordelinin säätiön tunnustuspalkinto Raija Sollamolle (6.11.2014)

Raija SollamoRaamatun alkukielten professori emerita Raija Sollamolle on myönnetty 6.11.2014 Alfred Kordelinin säätiön tunnustuspalkinto.

Palkintoperusteluissa Sollamoa kiitetään suurista ansioista Raamatun alkukielten tutkimuksessa, akateemisen työyhteisön kehittämisessä sekä kamppailussa avaran, rajoja rikkovan näkemyksen ja käytännön puolesta.

Sollamo on työskennellyt Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa yli 40 vuotta ja toiminut muun muassa tutkijakouluttajana, Helsingin yliopiston dekaanina ja vararehtorina.

Tunnustuspalkinto on suurudeltaan 30 000 euroa.

Toinen Alfred Kordelinin säätiön tunnustuspalkinnon saaja on kuvanveistäjä Miina Äkkijyrkkä.

Lisätietoja: Alfred Kordelinin säätiö

Teksti: Pekka Rautio
Kuva: Veikko Somerpuro

Suomalaisen virsitutkimushankkeen päätösseminaari 21.11.2014

Suomalaisen virsitutkimushankkeen (2010–14) päätösseminaari sekä Virsi ja laulu Suomessa – tekstit, kokemus ja kasvatus -teoksen julkaisutilaisuus

Helsingin yliopisto, pieni juhlasali (Fabianinkatu 33) perjantaina 21.11.

Aamupäivällä: klo 10.00 – 12.00 – julkaisutilaisuus

KIRKON TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA 120: Virsi ja laulu Suomessa – tekstit, kokemus ja kasvatus artikkelikokoelman julkaiseminen

- tutkimushankkeen ja kirjan taustan esittely: toimittajat dosentti Tapani Innanen ja YTT Veli-Matti Salminen
- kirjoittajien esittely
- lyhytesitelmät pääteemoista

 • Virsien tekstit, sävelet ja tulkinnat
  - TT Minna Valtonen: Perheeseen ja vanhemmuuteen liittyvät käsitteet Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirjassa

 • Virsi, laulu ja kokemukset
  - Dosentti Tapani Innanen: Laulaminen Kauneimmat joululaulut -tapahtumassa sukupolvia yhdistävinä emootioina
 • Hengelliset laulut, kasvatus ja elämänkulku
  - MuM, KM Jenni Urponen: Perusopetuksen evankelisluterilaisen uskonnon oppikirjojen laululiitteiden laulut uskonnollisina lauluina
  - TM Sari Murtonen: Hengellinen musiikki nuorten aikuisten uskonnollisilla opinpoluilla

- kysymyksiä, kommentteja ja keskustelua

Lounastauko (lounas omakustanteinen)

Iltapäivällä: klo 13.00 – 15.00 – tutkimushankkeen päätösseminaari

Virsi ja laulu Suomessa 2030: tutkimuksesta käytäntöön – ja tutkimukseen

- tutkimuksen tarkastelua ja soveltamista tulevaisuuden haasteisiin

 • pääesitys: kirkkoneuvos Pekka Huokuna
 • lyhyet puheenvuorot: TT, YTT Hanna Salomäki, FT, kirkkomuusikko Anna Maria Böckerman, TM, pastori Leevi Ruonakoski
 • paneeli- ja yhteiskeskustelu

- loppuyhteenveto: varadekaani Risto Saarinen
- tilaisuuden päätös: Tapani Innanen ja Veli-Matti Salminen

Tilaisuus on avoin kaikille – tervetuloa!

Järjestäjät: Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, Kirkon tutkimuskeskus

pieni logo

KTK pieni

 

Väitös Helsingin yliopistolla 8.11.2014: Seurakuntien rakennemuutosten johtaminen vaatii uuden johtamiskulttuurin luomista

TM Susa Niinistön väitöstutkimus käsittelee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien rakennemuutosta. Aiheeseen pureudutaan tarkastelemalla Perniön rovastikunnan kymmenen seurakunnan lakkauttamista ja muodostamista yhdeksi Salon seurakunnaksi vuoden 2009 alussa. Tutkimuksen näkökulma on rakenneuudistuksen toteuttamisen johtamisessa ja muutokseen osallistuvien ihmisten kokemuksissa.

Perniön rovastikunta ajautui laajaan seurakuntien hallinto- ja toimintarakenteiden muutosprosessiin kuntien yhdistymisen takia. Muutosta toteuttivat paikalliset viranhaltijat ja luottamushenkilöt. Virallisen päätöksen rakenneuudistuksen toteuttamisesta teki kirkkohallitus tuomiokapitulin lausunnon perusteella.

− Tutkimuskohteeni rakenneuudistuksessa vallitsi perinteinen johtamisen malli. Muutos toteutettiin strategisesti johdonmukaisesti ja aikataulussa, ja rakenneuudistuksessa keskityttiin alueiden tasapuoliseen kohteluun, Niinistö kertoo.

Kirkon johtamiskulttuurissa ja seurakuntien rakennemuutoksissa muutosprosessin johtamista ohjaa samanaikaisesti kirkon vahva teologinen virka, seurakuntalaisten vahva itsemääräämisoikeus sekä vahva keskushallinto. Muutosjohtamisessa korostuu asiajohtaminen, vaikka muutos edellyttää myös ihmisten johtamista.

− Muutoksen osapuolet kokivat surua oman seurakuntansa lakkauttamisesta, vaikka he tiedostivat muutoksen tarpeellisuuden. Suru ilmeni vahvoina tunteina. Muutosprosessissa esiintyi kieltämisen, vihan, neuvottelun, masennuksen ja hyväksymisen vaiheet, Niinistö kuvailee.

Väittelijän mukaan seurakuntien rakennemuutosten johtaminen vaatii uuden johtamiskulttuurin luomista:

− Seurakuntien muutosjohtamista ei voida toteuttaa kuntien rakennemuutosten pelisääntöjen mukaan, koska seurakuntalaiset ovat vapaaehtoisia organisaation jäseniä toisin kuin kuntalaiset. Toisaalta muutosjohtamista ei voida toteuttaa myöskään yritysmaailman näkemysten perusteella, koska seurakunta toimii julkis-hallinnon johtamiskulttuurin mukaisesti.

Käytännöllisen teologian oppiaineeseen lukeutuva väitöstilaisuus: "Muutos Perniön rovastikunnasta Salon seurakunnaksi - Kieltämisen kautta hyväksyntään", järjestetään 8.11.2014 kello 10 Helsingin yliopiston päärakennuksessa, auditorio XII, Fabianinkatu 33.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii dosentti Kimmo Kääriäinen, Helsingin yliopisto, ja kustoksena on professori Jyrki Knuutila Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis-palvelussa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/136138

Lisätietoja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tulevista väitöksistä osoitteessa: http://www.helsinki.fi/teol/tdk/tiedotteet/vaitos.htm

På svenska
Tule takaisin Alumni
Refo 500 - Connecting you now and thenKyyhkynen-lehden FB-sivuille

Global Digital Library on Theology and Ecumenism

Suurenna tekstiä Oletuskoko Pienennä tekstiä Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto