Tekstin koko
Sunnuntai 2.8.2015

Tervetuloa teologia.fi -palveluun - Välkommen!

Tämä palvelu esittelee suomalaista yliopistoteologiaa. Tarjoamme 3 kertaa vuodessa vaihtuvan teeman.

Tietoa palvelusta
 • 2013-2014

  2014

  3/ Seksuaalisuus, sukupuoli ja (väki)valta

  2/ Kirjahistorian monet kasvot

  1/ Kirkkojen suhde valtioon

  2013

  3/ Ateismi ja sekularismi

  2/ Populaarikulttuuri ja uskonto

  1/ Uskonto ja talous

  Teema-arkisto
 • 2012-2011

  2012

  3/ Uskontojen Eurooppa

  2/ Uskonnonopetus

  1/ Uskonto ja moraali

  2011

  3/ Uskonto ja mielenterveys

  2/ Rituaalitutkimus – uusia näkökulmia uskontoon ja yhteiskuntaan

  1/ Teologi – uskonnon asiantuntija

  Teema-arkisto
 • 2010-2009

  2010

  3/ Piispan virka ja kirkollinen johtajuus

  2/ Protestantti? Reformoitu? Kalvinisti? Katsauksia reformaa...

  1/ Karismaattisuus

  2009

  3/ Ympäristö

  2/ Jeesus

  1/ Uskonto ja kommunikaatio

  Teema-arkisto
 • 2008-2007

  2008

  3/ Teologia tieteenä?

  2/ Arkiset uskonnot

  1/ Ruumiillisuus teologisessa tutkimuksessa

  2007

  3/ Kriisit ja sota, rauha ja sovinto

  2/ Raamattu joka kodissa

  1/ Kasvaako uskonnollisuuden merkitys yhteiskunnassa?

  Teema-arkisto
 • 2015-2016

  2015

  1/ Katolinen kirkko tänään

  Teema-arkisto
Kirjaesittelyt
Hae opiskelemaan teologiaa
Teologinen aikakauskirja
Uskonnontutkija -verkkolehteen

Torstaisin kello 16–18, Unioninkatu 38 - F205 (F205)
Käyntiosoite: Unioninkatu 38 F, 2. krs. Esteetön kulku: Unioninkatu 38 E1.

***

Kurssilla luetaan 6 Raamatun kirjaa kokonaisuutena. Esimerkkien avulla saadaan näkökulmia siihen, miten tekstejä on ymmärretty ja käytetty eri aikoina erilaisissa historiallisissa tilanteissa. Kurssilla luetaan joka toiselle luennolle yksi ennalta valittu Raamatun kirja, vastataan siihen liittyviin kysymyksiin Moodlessa ja tehdään kysymyksiä, joita on herännyt tekstiä lukiessa.

Tunnilla tutustutaan tekstiin opettajan johdatuksella eksegeettisestä näkökulmasta (tekstin tausta ja syntyhistoria) ja keskustellaan ihmetyttävistä kohdista. Joka toisella tunnilla käsitellään edelliselle kerralle luetun Raamatun kirjan vaikutushistoriaa erityisesti kulttuurihistorian näkökulmasta. Kulttuurihistorian puolella käsitellään esimerkkitapauksia, joiden avulla opiskelija näkee, miten tekstejä on ymmärretty ja käytetty eri aikoina erilaisissa historiallisissa tilanteissa. Painopiste on erityisesti taiteen (kuvataide, kirjallisuus, musiikki) aloilla.

Kurssin käytyään opiskelija osaa eritellä raamatuntulkinnan osa-alueet ja analysoida niiden suhdetta toisiinsa. Osa-alueita ovat 1) lähdeteksti omassa kontekstissaan, 2) tulkitsija ja hänen elämänkontekstinsa sekä 3) tulkintatilanne. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä erilaisista raamatuntulkinnoista, eritellä miten ne eroavat toisistaan ja selittää, miksi ne eroavat toisistaan. Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää, että Raamatun tulkinta on aina sidottu siihen historialliseen kontekstiin, jossa tulkinta tapahtuu. Opiskelija pystyy arvioimaan kriittisesti totuttuja tulkintoja ja hän tunnistaa raamatuntulkinnan kulttuurisidonnaisia puolia. Opiskelija osaa suhteuttaa Raamatun tulkintoja sekä Raamatun ”alkuperäisiin” merkityksiin että tulkintojen syntykontekstiin.

* Luentosarjalle ovat myös alumnit sydämellisesti tervetulleita, mukaan voi tulla milloin vaan. Alla on nähtävillä luentosarjan ohjelma.

Lisätietoja antaa: tuula.tynja (at) helsinki.fi tai paivi.salmesvuori (at) helsinki.fi

Ohjelma

15.1. Johdanto kurssiin, suoritustavat; case Exodus (2. Moos. luvut 1–34), TM Tuula Tynjä

22.1. Sananlaskujen kirja, TM Jessi Orpana

29.1. Sananlaskut, TM Jessi Orpana

5.2. Psalmien kirja, sen synty ja luonne (luetaan valikoima psalmeja), dos. Marko Marttila

12.2. Paimenpsalmi (Ps 23) elokuvassa, dos. Marko Marttila

19.2. Viisauden kirja, dos. Anssi Voitila

26.2. Viisauden kirjan tulkintaa, dos. Anssi Voitila

12.3. Luukas 1–4 & apostolien teot, dos. Outi Lehtipuu

19.3. Luukas 1–4 & apostolien teot, dos. Outi Lehtipuu

9.4. Ilmestyskirja, dos. Wille Riekkinen

16.4. Ilmestyskirja elokuvassa, TM Nina Maskulin

23.4. Raamattu ja musiikki; yhteenveto kurssista, TM Hilkka-Liisa Vuori, TM Tuula Tynjä

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan tähtiluennoitsijoiden kanssa tiistaisin klo 16:00-18:00 (13.1.-17.3.)

Helsingin yliopiston Opettajien akatemia järjestää alkuvuodesta 2015 luentokurssin ”K-65 eli luennointi kielletty alle 65-vuotiailta”. Kurssin tavoitteena on saada aikaan innostava sukupolvien kohtaaminen tärkeiksi koettujen teologisten kysymysten äärellä. Luennoille ovat lämpimästi tervetulleita kaikki.

Paikka: luentosali 532, Fabianinkatu 24, 5.krs. HUOM! poikkeukset: ti 17.2. klo 16–18, P673 & ti 24.2. klo 16–18, PR Sali 3

Kurssilla luennoivat emeritus- ja emeritaopettajat:

 • Raija Sollamo, ti 13.1. klo 16–18, F24 sl 532: "Raamattu ja Qumran - juutalaiskristillisen kulttuuriperintömme arviointia"
 • Juha Seppo, ti 20.1. klo 16–18, F24 sl 532: "Arkkipiispa Martti Simojoki LML:n varapresidenttinä"
 • Eila Helander, ti 27.1. klo 16–18, F24 sl 532: "Kirkko ja EU"
 • Simo Heininen, ti 3.2. klo 16–18, F24 sl 532: "Ne yksitoista. Ensimmäiset suomalaiset Ambomaan lähetit"
 • Kyllikki Tiensuu, ti 10.2. HUOM! klo 14–16, F24 sl 531: "Rooma pyhiinvaelluskaupunkina"
 • Heikki Räisänen, ti 17.2. klo 16–18, P673: "Koraani - eksegeetin näkökulma" HUOM! luento peruutettu
 • Eero Huovinen, ti 24.2. klo 16–18, PR Sali 3: "Hulttiotaiteilija Caravaggio ja ekumenia"
 • Markku Heikkilä, ti 10.3. klo 16–18, F24 sl 532: "Pappila suomalaisessa kulttuurimaisemassa"
 • Lars Aejmelaeus, ti 17.3. klo 16–18, F24 sl 532: "Alkukirkon ylösnousemususkon perusta ja luonne"
 • Simo Knuuttila, ti 24.3. klo 16-18 F24 Sali 532: "Uskonto ja tiede"

 

* Opiskelijat voivat ilmoittautua kurssille voi ilmoittautua 10. tammikuuta 2015 asti weboodissa (tunniste 102229).

Lisätietoja antaa kurssisihteeri Milla Bergström (milla.bergstrom (at) helsinki.fi)

TM Antti Laineen väitöstutkimus käsittelee merkittävimmän kansainvälisen kirkkojen yhteistyöjärjestön, Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN), rasisminvastaista ohjelmaa ja siihen kohdistuneita reaktioita. Tutkimus osoittaa, että rasisminvastainen ohjelma oli selkeä käännekohta KMN:n toiminnassa. Ohjelman myötä järjestö siirtyi sanoista tekoihin: se ei enää vain tuominnut rasismia, vaan toimi aktiivisesti sen lopettamiseksi. Toisaalta ohjelmaa myös arvosteltiin kylmän sodan jännitteiden pohjalta.

− Kirkkojen maailmanneuvosto vastasi 1960-luvulla ajan vaatimukseen radikaalista yhteiskunnallisesta muutoksesta perustamalla rasisminvastaisen ohjelman. KMN:n aktivoituminen rasisminvastaisessa toiminnassa oli pitkälti järjestön pääsihteerinä tuolloin toimineen yhdysvaltalaisen pastorin ja kansalaisoikeusaktivistin Eugene Carson Blaken ansiota, Laine toteaa.

KMN:n rasisminvastainen ohjelma keskittyi varsinkin valkoihoisten harjoittamaan rasismiin ja kiinnitti huomiota vuosisatoja jatkuneen rotusorron ja siirtomaavallan seurauksiin: poliittisen ja taloudellisen vallan keskittymiseen valkoihoisille. Tästä johtuen ohjelma pyrki vallan uudelleenjakamiseen erityisesti eteläisessä Afrikassa, jossa monien maiden kansalliset vapautusliikkeet taistelivat valkoisia vähemmistöhallituksia vastaan.

Laineen mukaan rasisminvastaisella ohjelmalla oli kaksi keskeistä toimintamuotoa, jotka herättivät laajaa julkista keskustelua: taloudelliset avustukset eteläisen Afrikan kansallisille vapautusliikkeille sekä eteläisessä Afrikassa toimivien yritysten boikotointi.

Avustusten vuoksi KMN sai osakseen ankaraa arvostelua. Kylmän sodan aikana kritiikkiä länsimaissa lisäsi myös se, että monet kommunistiset maat tukivat samoja vapautusliikkeitä kuin KMN.

− Kirkkojen maailmanneuvostoa syytettiin väkivallan hyväksymisestä ja kommunismin tukemisesta. Lisäksi järjestöä arvosteltiin keskittymisestä eteläisen Afrikan ongelmiin ja itäisen Euroopan ihmisoikeusloukkauksista vaikenemisesta, Laine tiivistää.

Laajan KMN:a koskevan arkistoaineiston ja painetun materiaalin lisäksi väitöstutkimus perustuu sekä painettuihin että painamattomiin lähteisiin Suomessa ja Britanniassa. Ajallisesti tutkimus keskittyy ohjelman ensimmäiseen viisivuotiskauteen.

Yleisen kirkkohistorian oppiaineeseen lukeutuva väitöstilaisuus: "Ecumenical Attack against Racism - The Anti-Racist Programme of the World Council of Churches, 1968–1974", järjestetään 10.1.2015 kello 10 Helsingin yliopiston päärakennuksessa, auditorio XII, Fabianinkatu 33.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii Privatdozentin Katharina Kunter (Ruhr-Universität Bochum), ja kustoksena on professori Aila Lauha Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis-palvelussa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/152682

Väittelijän yhteystiedot: s-posti: antti.laine (at) helsinki.fi

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft. Väitöskirjaa myy Tiedekirja, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki, www.tiedekirja.fi

Lisätietoja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tulevista väitöksistä osoitteessa: http://www.helsinki.fi/teol/tdk/tiedotteet/vaitos.htm

På svenska

Tule takaisin Alumni

Refo 500 - Connecting you now and thenKyyhkynen-lehden FB-sivuille

Global Digital Library on Theology and Ecumenism

Suurenna tekstiä Oletuskoko Pienennä tekstiä Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto